Bratislava – kościół św Marcina

Historia

   Gotycka świątynia powstała na miejscu wcześniejszej romańskiej budowli na przełomie XIII i XIV wieku, po tym jak papież Innocenty III pozwolił przenieść kapitułę z zamku do miasta.  Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce dopiero w 1452 roku, gdyż wcześniej był on kilkakrotnie niszczony, głównie podczas wojen prowadzonych przez Przemysła Ottokara II. W latach 1563 – 1830 kościół św. Marcina był koronacyjną świątynią królów węgierskich. W ciągu wieków obiekt był przebudowywany. Dzisiejszy wygląd to efekt XIX-wiecznych prac rekonstrukcyjnych, które doprowadziły m.in. do regotyzacji wieży kościelnej.

Architektura

   Gotycki kościół był budowlą trójnawową z korpusem o pięciu przęsłach przykrytym sklepieniami sieciowymi i krzyżowymi oraz z długim prezbiterium dobudowanym pod koniec XV wieku, zamkniętym na wschodzie pięciobocznie. Prezbiterium zwieńczono sklepieniami zawierającymi dwadzieścia trzy zworniki w kształcie herbów miast, rodów i regionów, które wspierały budowę sanktuarium lub były związane z głównym sponsorem – królem Maciejem Korwinem.
  
Po stronie zachodniej kościoła, ponad korpusem nawowym osadzono wieżę o wysokości 85 metrów. Pierwotnie wraz z zachodnią fasadą świątyni znajdowała się ona za murami miasta. Była częścią fortyfikacji miasta i dlatego od zachodu nie miała portalu wejściowego, który mogliby wykorzystać potencjalni napastnicy, ani nawet okien. W celu polepszenia komunikacji przy zachodniej elewacji umieszczono parę małych bocznych wieżyczek z klatkami schodowymi. Wewnątrz część podwieżową katedry podzielono na trzy części poprzez wewnętrzne ściany: na południu usytuowano kaplicę królowej Zofii, pośrodku zakrystię i na północy kaplicę kanoników. Na piętrze pierwotnie znajdowała się najstarsza w mieście biblioteka, której początki sięgają XII wieku oraz archiwum kapituły. Środkowa część piętra otwierała się do nawy emporą.
  
Na zewnątrz kościół został opięty przyporami, między którymi umieszczone zostały ostrołukowe okna ozdobione maswerkami i nakryty dachem dwuspadowym. W 1510 roku do nawy południowej dobudowana została późnogotycka kruchta, natomiast cztery lata później do nawy północnej kaplica św. Anny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliography:
Website wikipedia.org, Katedrála svätého Martina (Bratislava).