Banská Štiavnica – kościół Panny Marii Śnieżnej

Historia

   Kościół pochodzi od kaplicy wybudowanej w 1512 roku z datków bogatych górników. W 1580 roku została ona rozbudowana na koszt miasta o wieloboczne prezbiterium. Podczas drugiej wojny światowej kościół został spalony. Naprawiano go w latach 1947-1950.

Architektura

   Kościół jest późnogotycką, orientowaną, jednonawową budowlą z wielobocznie zamkniętym prezbiterium ze sklepieniem żebrowym. Nawa kościoła została wzmocniona licznymi przyporami pomiędzy którymi od strony południowej przepruto duże gotyckie okna ostrołukowe. Ściana północna jest ich pozbawiona, posiada jedynie ostrołukowy portal, obecnie zamurowany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol Panny Márie Snežnej (Banská Štiavnica).