Baďan – rotunda

Historia

   Rotunda została zbudowana prawdopodobnie w XII wieku. Możliwe, że budowniczymi byli cystersi z Bzovika, posiadający wówczas wieś Baďan, co potwierdził dokument z 1156 roku. Pod koniec XV lub początku XVI wieku rotundę rozbudowano przez dodanie późnogotyckiej nawy i prezbiterium, kosztem wyburzenia romańskiej apsydy. W XIX stuleciu pojawiła się niska neogotycka wieża przed południowym wejściem.

Architektura

   Rotundę zbudowano z obrobionych bloków kamiennych, na planie koła z półkolistą apsydą po stronie wschodniej. Średnica jej nawy wyniosła 5,8 metra, a ściany w przybliżeniu otrzymały 0,9 metra grubości. Wnętrze oświetlały wyjątkowo małe romańskie okna po stronie południowej i zachodniej, a wejście prowadziło poprzez portal południowy o prostokątnym ościeżu i półkolistym tympanonie wykonanym z klińców. Wnętrze rotundy sklepiono kopułą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Baďan.