Ziębice – miejskie mury obronne

Historia

Mury miejskie zostały wzniesione przez Bolka I Świdnickiego na przełomie XIII i XIV wieku. Po raz pierwszy są wspominane w 1336 roku. W 1428 roku zostały poważnie uszkodzone w czasie najazdu husyckiego. W XV i XVI stuleciu były przebudowywane w związku z upowszechnieniem artylerii. Do ich rozbiórki przystąpiono w latach 1819-1850.

Architektura

Pierścień obwarowań założona na planie zbliżonym do owalu. Wysokość muru obronnego dochodziła do 12 metrów. Dostęp do miasta zabezpieczała podwójna fosa, baszty oraz pięć bram: Wrocławska, Zamkowa, Nyska, Paczkowska i Tkacka nazywana też Młyńską.

Stan obecny

Najlepiej zachowane fragment obwarowań znajdują się we wschodniej części miasta. Zachowała się również, powstała w końcu XIII wieku, brama Paczkowska.

pokaż Bramę Paczkowską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego