Zator – kościół św Wojciecha

Historia

Kościół św. Wojciecha został wybudowany w 1393 roku, na miejscu starszej świątyni z 1292 roku. Przebudowano go w 1766 roku i w 1836 przez Franciszka Marię Lanciego. Regotyzacji dokonano w latach 1956-1961 i 1968-1973.

Architektura

Kościół jest murowany z kamienia i cegły, gotycki, trójnawowy, orientowany. Posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium, węższe od nawy głównej, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Nad zachodnim przęsłem nawy północnej znajduje się wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego