Żary – kościół św Apostołów Piotra i Pawła

Historia

   Kościół wzniesiony został pod koniec XIII stulecia na miejscu świątyni wzmiankowanej w 1207 roku, wybudowanej zapewne z drewna. Został ufundowany zapewne przez Dewinów, pierwszych właścicieli miasta. W średniowieczu znajdował się poza miejskimi murami. W XV i XVI stuleciu był przebudowywany, wykonano wtedy m.in. nowe sklepienia. Pełnił funkcję kościoła cmentarnego najstarszej żarskiej nekropolii.

Architektura

   Niewielkich rozmiarów świątynia jest budowlą wzniesioną z nieobrobionych, polnych kamieni, jednonawową z wyodrębnionym, węższym prostokątnym w planie prezbiterium. W nawie założono sklepienie krzyżowe, a w prezbiterium sklepienie sieciowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.