Żarnów – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwsza wzmianka o parafii w Żarnowie pochodzi z 1191 roku. Również w XII wieku powstał romański kościół. W 1510 roku nastąpiła jego rozbudowa w kierunku wschodnim, w ramach której zbudowano nowe, późnogotyckie prezbiterium. Niestety po pożarze w 1893 roku kościół został ponownie rozbudowany stając się jedynie nawą poprzeczną dużej, neogotyckiej budowli.

Architektura

   Pierwotny, romański kościół był jednonawowy, orientowany z wieżą umieszczoną na osi ściany zachodniej, mieszczącą schody prowadzące na emporę. Empora oparta była na kolumnie, wyznaczającej dwa pola sklepienia krzyżowego zbliżone do kwadratu.
   Faza druga, gotycka spowodowała rozbudowę prezbiterium w kierunku wschodnim, w miejscu wcześniejszej apsydy. Prezbiterium wzniesiono na planie prostokąta, z narożnymi, skośnymi przyporami. Ściany podłużne były również pierwotnie wzmocnione parą przypór. W bocznych ścianach nawy umieszczono romańskie pilastry ozdobione motywami liści akantu i fantastycznych zwierząt.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Żarnów.