Żarczyn – kościół św Stanisława

Historia

   Kościół w Żarczynie wzniesiono pod koniec XIII wieku. W XIX stuleciu dobudowano do niego wieżę. Podczas II wojny światowej został zniszczony, odbudowano go dopiero w latach 1977-1979.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako prostą bezwieżową budowlę salową na planie prostokąta z kostki granitowej ułożonej w regularne warstwy. Od wschodu zastosowano zdobienie szczytu w postaci układu blend ostrołukowych i okrągłych wraz z centralnym, również okrągłym otworem okiennym. Główne wejście do świątyni znalazło się po zachodniej stronie. Dawniej istniały jeszcze trzy portale wejściowe: północny i dwa południowe, z których niezamurowany pozostał tylko jeden z południowych portali.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zp.pl, Żarczyn – tajemnicze szachownice.