Zajączkowo – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Jego funkcjonowanie zapewniały cztery włóki dzierżawionej ziemi, którą w XVI wieku użytkowała rodzina Rokuszów z Dźwierzna. Z czasem świątynia zaczęła podupadać, lecz została odbudowana w XVII wieku przez dziedzica Konarskiego. W czasie zaborów rząd pruski nakazał rozbiórkę, którą częściowo przeprowadzono pomimo sprzeciwów w 1865 roku.

Architektura

   Kościół był jednonawową, salową świątynią z zakrystią od północy, kruchtą od południa oraz dwoma szczytami od strony wschodniej i zachodniej. Do jego budowy użyto ociosanych polnych kamieni, spajanych zaprawą wapienną. Kościół był kryty dwuspadowym dachem, a zakrystia drewnianym daszkiem. Wejście prowadziło od zachodu przez ostrołuczny, uskokowy i profilowany portal oraz od południa przez ostrołuczny portal znajdujący się w kruchcie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego