Zagórze – zamek Grodno

Historia

    Zamek wzniesiony został prawdopodobnie w XIV wieku za czasów księcia Bernarda i następnie panującego jego brata Bolka II. W 1392 roku po śmierci żony Bolka II, księżnej Agnieszki, przeszedł w ręce Korony Czeskiej. W XV wieku był w posiadaniu rodzin rycerskich, które podczas wojen husyckich zajmowały się rozbojem. Kolejnym właścicielem, który w latach 1545-1587 dokonał poważnej rozbudowy zamku był Maciej von Logau. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został zajęty i częściowo zniszczony przez Szwedów. W drugiej połowie XVIII wieku oblegany był w czasie rozruchów chłopskich. Ostatnimi właścicielami opuszczonego od 1774 roku zamku byli von Zedlitzowie. W 1789 roku osunęło się częściowo skrzydło południowe zamku górnego, jednak już w 1824 roku z inicjatywy pastora Buschinga, ówczesnego właściciela zamku, podjęto prace remontowo-zabezpieczające. Wprowadziły one niestety zmiany, które nie były zgodne z historycznym kształtem budowli. Kolejne prace prowadzono w latach 1868-1869 oraz w końcu XIX wieku. W roku 1904 odnowiono sgraffita i otwarto schronisko z gospodą. Dalsze zabiegi konserwatorskie miały miejsce po II wojnie światowej.

Architektura

    Mury obwodowe zamku założone były na planie wieloboku ze skarpami w narożnikach i niewielką, czworokątną wieżą, wysunięta przed lico południowej kurtyny. W narożu płd.-zach. umieszczono wieżę bramną z broną. Zabudowa wewnętrzna w pierwszym etapie ograniczała się do dwóch budynków dostawionych do południowego odcinka muru obwodowego. Na dziedzińcu została wydrążona cysterna na wodę. Być może od zachodu znajdowało się gospodarcze przedzamcze.
    W XVI wieku powstała zabudowa wokół dziedzińca i długa szyja bramna z zewnętrzną bramą i mieszkalnym piętrem. W tym też czasie wzniesiona została oktagonalna nadbudowa wieży i attyki nad zewnętrznymi elewacjami skrzydeł mieszkalnych, a cały zamek wysoki otrzymał dodatkowy pierścień zewnętrznych murów z bastejami. Równocześnie rozbudowano i obwarowano przedzamcze zachodnie. W kurtynie płd.-zach. powstał późnorenesansowy budynek bramny z bogatą dekoracją sgraffitową.

Stan obecny

    Zamek zachował się w renesansowej formie z czytelnymi elementami średniowiecznymi i obecnie jest stopniowo poddawany rewitalizacji oraz remontom zabezpieczającym. Znajdują się pod opieką PTTK, które udostępnia go wraz z  niewielkim muzeum do zwiedzania. Godziny otwarcia, cennik i  informacje o imprezach okolicznościowych znaleźć można na oficjalne stronie zamku tutaj.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń

5.00 avg. rating (93% score) - 2 votes

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.