Witkowo Drugie – kościół św Piotra

Historia

   Kościół w Witkowie, w 1229 roku wzmiankowanym jako Tychow, a w 1373 roku jako Witichow, zbudowany został około połowy XV wieku, pierwotnie pod wezwaniem św. Piotra. Stanął on zapewne na miejscu starszej świątyni, gdyż w 1380 roku odnotowany miejscowy pleban Jakub Rose. Pod koniec XV wieku późnośredniowieczną budowlę powiększono o wieżę. W okresie nowożytnym, prawdopodobnie w XVIII wieku, całość była remontowana i modernizowana. Kolejne prace prowadzono w XIX stuleciu i w 1935 roku, kiedy to wymalowano wnętrze. Po drugiej wojnie światowej kościół konsekrowano pod nowym wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamienia polnego i cegły użytej w partii szczytu wschodniego oraz w wieży. Otrzymał formę budowli salowej, wybudowanej na rzucie wydłużonego prostokąta z dostawioną do korpusu od zachodu czworoboczną wieżą, jako typowy przykład wiejskiego budownictwa terenów Pomorza Zachodniego w późnym średniowieczu. Pomimo prostego układu bardzo ozdobną formę nadano wschodniemu szczytowi, dzielonemu na piramidalnie ustawione, ostrołuczne, dwudzielne blendy, w górnej części wypełnione okrągłymi płycinami (szczyt wzorowano na dekoracji wieży północnej kościoła NMP w Stargardzie). Podłużnymi blendami ozdobiono także górne partie elewacji wieży. Wnętrze nawy przykryte zostało drewnianym stropem płaskim.

Stan obecny

   Kościół zachował pierwotny układ z okresu późnego średniowiecza, zniekształcony jedynie bezstylową kruchtą po stronie południowej. Niestety otwory okienne nawy przemurowano w okresie nowożytnym, nadając ich zwieńczeniom łuki odcinkowe. Oryginalny ostrołuczny otwór po części widoczny jest jedynie nad klasycystycznym obramieniem wejścia. Chlubą kościoła pozostaje ozdobny szczyt wschodni, warta uwagi jest również późnośredniowieczna wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, red. M.Majewski, tom II, Stargard 2010.
Lemcke H., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Der Kreis Pyritz, Stettin 1906.