Witkowo Drugie – kościół Matki Bożej

Historia

   Kościół w Witkowie zbudowany został w XV wieku lub na początku XVI stulecia. W okresie nowożytnym, prawdopodobnie w XVIII wieku, był remontowany i modernizowany.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamienia polnego i cegły użytej w partii szczytu wschodniego oraz w wieży. Otrzymał formę budowli salowej, wybudowany na rzucie prostokąta z dostawioną do korpusu od zachodu czworoboczną wieżą, jako typowy przykład wiejskiego budownictwa terenów Pomorza Zachodniego w późnym średniowieczu. Pomimo prostego układu bardzo ozdobną formę nadano wschodniemu szczytowi, dzielonemu na piramidalnie ustawione, ostrołuczne, dwudzielne blendy, w górnej części wypełnione okrągłymi płycinami. Podłużnymi belndami ozdobiono także górne partie elewacji wieży. Wnętrze nawy przykryte jest drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.