Witków – kościół Matki Bożej Rokitniańskiej

Historia

   Kościół w Witkowie powstał około 1400 roku, a w 1521 roku przeszedł pierwszą poważną renowację. W okresie reformacji użytkowany był przez ewangelików. W XVIII wieku został przebudowany, m.in. przekształcono wówczas otwory okienne. Opuszczony od 1945 roku, został wyremontowany w latach 1989-1993.

Architektura

   Kościół wzniesiony został z kamienia polnego i rudy darniowej. Jest to budowla jednonawowa, salowa, nakryta dachem dwuspadowym. Od zachodu przy korpusie kościoła znajduje się prostokątna w planie wieża. Do korpusu od północy przylega kaplica, natomiast od południa zakrystia. W elewacji południowej znajdują się dwa wczesnogotyckie kamienne portale. Jeden z nich posiada płaskorzeźbioną sceną ukrzyżowania w tympanonie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa lwkz.pl, Witków kościół filialny pw. Matki Bożej Rokitniańskiej i św. Michała.