Unikowo – kościół św Jana

Historia

   Budowę kościoła św. Jana w Unikowie rozpoczęto zapewne krótko po lokacji wsi w 1367 roku. Prace trwały prawdopodobnie pomiędzy 1370 a 1380 rokiem. Przed końcem XIV wieku wymurowano górną część wieży, która początkowo była drewniana. Kościół został odnawiany w 1850 roku, wtedy też zrekonstruowano szczyty wieży.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako budowla orientowana względem stron świata, na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Do salowej nawy dobudowano od północy zakrystię, od południa kruchtę i od zachodu kwadratową w planie, trzykondygnacyjną wieżę. Jej piętra zostały wyróżnione tynkowanymi fryzami, a ściany ozdobione ostrołukowymi blendami. Podobny fryz tynkowany ozdobił pozostałe elewacje. Naroża nawy zostały wzmocnione ukośnymi przyporami, a ściany przepruto ostrołukowymi oknami. Wieżę i korpus zwieńczono gotyckimi szczytami schodkowo-sterczynowymi, z których wieżowy jest XIX-wieczną rekonstrukcją. Nawę i kruchtę przykryto drewnianym stropem płaskim, a zakrystię sklepieniem kolebkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kościoły i kaplice archidiecezji warmińskiej, tom 1, red. B.Magdziarz, Olsztyn 1999.
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Unikowie.