Uniejów – zamek biskupi

Historia

Zamek zbudowano około połowy XIV wieku z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. W 1381 roku został on zdobyty i splądrowany przez Bernarda z Grabowa. W połowie XV stulecia został znacznie rozbudowany i powtórnie zdobyty przez Wawrzyńca Kośmidera Gruszczyńskiego w trakcie wojny rodu Gruszczyńskich z biskupem Zbigniewem Oleśnickim o Koźmin. W 1525 roku budowlę zniszczył pożar. Odbudowa połączona z przekształceniem zamku miała miejsce w 1534 roku z inicjatywy starosty Stanisława z Gomolina. Kolejne prace budowlane przeprowadzali arcybiskupi w XVII wieku, co ostatecznie zmieniło warownię w renesansowo-barokową rezydencję. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w końcu XVIII wieku znaczna część zamku została opuszczona i dopiero w 1836 roku rząd carski przekazał go generałowi Aleksandrowi Tollowi. W okresie międzywojnia w zabytku funkcjonował pensjonat. W latach 1956-1967 zamek odbudowano po wojennych zniszczeniach.

Architektura

Średniowieczny zamek składał się z czworobocznego obwodu murów o wymiarach 23×29 metrów. Od południa umieszczono przelot bramny, a od zachodu dwuizbowy, trójkondygnacyjny dom mieszkalny do którego dostawiono kaplicę. Wieżę główną o średnicy 9 metrów wzniesiono na zewnątrz muru w połowie kurtyny wschodniej. Około połowy XV wieku do domu zachodniego dostawiono w narożnikach dwie czworoboczne, trójkondygnacyjne wieże mieszkalne, na miejscu dawnego wjazdu zbudowano czworoboczną wieżę bramną, a całe założenie otoczono zewnętrznym murem obwodowym.

Stan obecny

Zamek mimo iż zachował się do czasów współczesnych w mocno przekształconej formie, to jednak posiada czytelne średniowieczne elementy m.in. gotycką wieżę główną i ciasny, nieotynkowany dziedziniec. Obecnie mieści się w nim hotel wraz z centrum konferencyjnym oraz restauracja. Jest udostępniony do zwiedzania, lecz w ograniczonym zakresie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.