Uniejów – kolegiata Wniebowzięcia NMP

Historia

Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uniejowie powstała w 1349 roku. Jej fundatorem był arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki. W 1939 roku podczas działań wojennych kolegiata uległa poważnym zniszczeniom. W latach 1945-1946 dokonano odbudowy świątyni.

Architektura

Kościół zbudowany jest w stylu gotyckim z cegieł o układzie polskim. Jest to budowla jednonawowa z wydzielonym węższym prezbiterium. Cennym zabytkiem jest zachowane oryginalne sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego