Tyniec nad Ślęzą – kościół św Michała

Historia

Kościół został wzniesiony około 1250 roku, później dobudowane zostało prezbiterium i w XV wieku wieża kościelna. Świątynia była dwukrotnie przebudowywana: 1666 i 1715 roku oraz restaurowana w XIX wieku.

Architektura

Kościół jest orientowany, murowany z cegły w wątku wendyjskim i gotyckim. Składa się z jednonawowego korpusu z wydłużonym, zakończonym pięciobocznie prezbiterium oraz z wieży dostawionej od zachodu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.