Toszek – zamek

Historia

   Murowany zamek w Toszku wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku na miejscu grodu kasztelańskiego dzielnicy opolskiej. W 1429 roku warownię zniszczył najazd husytów. Jej odbudowę przeprowadził w drugiej połowie XV wieku książę oświęcimski Przemysław. W XVI wieku zamek należał do Habsburgów, a następnie do Redernów. Po pożarze w 1570 roku Redernowie przekształcili zamek w renesansową rezydencję. Kolejną gruntowną przebudowę przeprowadzili w latach 1650-1666 nowi właściciele Toszka Colonnowie. Później zamek był w posiadaniu kilku innych rodzin, które remontowały i przekształcały swą siedzibę. Do upadku rezydencji przyczynił się wielki pożar z 1811 roku. W latach 1957–1963 zamek został częściowo odbudowany z przeznaczeniem na siedzibę placówek kulturalnych.

Architektura

   Zbudowany z kamienia zamek powstał na spłaszczonym wierzchołku wzgórza. Mury obwodowe od zachodu i północy biegły po krawędziach prostymi odcinkami, natomiast od strony wschodniej i południowej opasywały dziedziniec łukiem. Wjazd do zamku prowadził od wschodu przez most przerzucony nad fosą i przez wysunięte przedbramie. W trakcie XVI-wiecznej odbudowy we wschodniej części dziedzińca wzniesiono dom mieszkalny, posiadający dwie narożne, cylindryczne wieże. Od strony wschodniej powstało podzamcze otoczone murem z bastejami. Zmodernizowano również dawny wjazd do zamku, wznosząc nowy budynek bramny. W kolejnej, XVII wiecznej przebudowie do zachodniego odcinka muru dostawiono nowy dom mieszkalne i dwie czworoboczne wieże od strony dziedzińca. Przy północnym odcinku murów stanęły od zewnątrz stajnie zamkowe, zbudowane na rzucie wydłużonego prostokąta. Budynek bramny zmodernizowano dodając mu po bokach czworokątne wieże.

Stan obecny

   Dzisiejszy częściowo odbudowany zamek w Toszku swym wyglądem nawiązuje głównie do stanu po XVII-wiecznej przebudowie. Obecnie zamek stanowi siedzibę Centrum Kultury „Zamek w Toszku” i jest udostępniony do zwiedzania. Wejście na teren Zamku w Toszku jest możliwe codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. Muzeum  jest czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.15 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 11.00 do 18.00. W dni weekendowe i święta oprowadzanie odbywa się co pełną godzinę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliography:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.