Szydłowiec – zamek

Historia

   W XIII wieku na terenie obecnego zamku istniał rycerski gród, będący ośrodkiem miejscowych włości. Chronił on przeprawy przez rzekę Korzeniówkę na lokalnym szlaku handlowym. Być może na przełomie 1259/1260 został on wraz z leżąca obok wsią zniszczony podczas najazdu tatarskiego. Do następnej fazy budowy należą XIV-XV wieczne mury dworu z nieregularnego kamienia. Jego fundatorem mógł być Jakub i Sławek, przodkowie rodu Szydłowieckich.
   W latach 1470-1480 Stanisław Szydłowiecki, kasztelan żarnowski i radomski, wzniósł murowany zamek złożony z budynku mieszkalnego i wieży bramnej, połączonych murami obronnymi. W latach 1515-1526 Mikołaj Szydłowiecki piastujący wówczas godność podskarbiego wielkiego koronnego, przekształcił obronną siedzibę w renesansową rezydencję. W 1550 roku Szydłowiec przeszedł e ręce rodu Radziwiłłów, którzy trzymali go aż do początków XIX wieku, dokonując kolejnych modernizacji. W 1821 roku zamek kupiła Anna Sapieżyna, która sprzedała go rządowi Królestwa Polskiego. W drugiej połowie XIX wieku popadł on w ruinę, a odbudowany został w latach 1951-1952.

Architektura

   Zamek wzniesiono na wyspie wśród rozlewisk rzeki Korzeniówki. W XV wieku składał się z budynku mieszkalnego wzniesionego z kamienia. Miał cztery kondygnacje z trzema pomieszczeniami na każdej z nich. Drugim elementem zamku była czworoboczna wieża usytuowana w zachodniej części wyspy. Obie budowle prawdopodobnie otaczał obwód murów obronnych. Rozbudowa po 1515 roku doprowadziła do powstania trójskrzydłowej rezydencji, zamkniętej od południa murem kurtynowym. Reprezentacyjne skrzydło wschodnie tworzył dom o wymiarach 14×55 metrów. Skrzydło północne tworzył dom mieszkalny i dobudowane od zachodu dwa pomieszczenia.

Stan obecny

   Zamek zachował się do naszych czasów w formie renesansowej rezydencji magnackiej z czytelnym jednak układem z okresu średniowiecza. Obecnie mieści się w nim Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Wszelkie wiadomości o wystawach, cenach i godzinach otwarcia znaleźć można na oficjalnej tronie muzeum tutaj.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.