Szubin – zamek

Historia

Zamek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku prawdopodobnie przez Sędziwoja Pałukę, starostę generalnego Wielkopolski. Po pożarze w Pierwszej połowie XVII wieku stał się siedzibą Krzysztofa Opalińskiego i został przebudowany na nowożytną rezydencję. Kolejne zmiany nastąpiły w XVIII stuleciu za czasów Macieja i Stanisława Mycielskich. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku budowla straciła na znaczeniu, popadła w ruinę i niestety została prawie całkowicie rozebrana.

Architektura

Zamek wybudowano na wzniesieniu wśród rozlewisk rzeki Gąsawki i podmokłych łąk. Dostęp do niego wiódł przez most i groblę. Zbudowany był z cegły na fundamencie z głazów eratycznych. Było to założenie na planie kwadratu o wymiarach 42×42 metry z cofniętym narożnikiem południowo – wschodnim. Oprócz domu mieszkalnego zamek składał się z budynku bramnego i murów obwodowych.

Stan obecny

Do dziś zachowały się fragmenty murów obwodowych, których wysokość w najwyższych miejscach sięga 7 metrów. Wstęp na teren ruin wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.