Szubin – zamek

Historia

   Zamek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku prawdopodobnie przez Sędziwoja Pałukę, starostę generalnego Wielkopolski, jednego z najbliższych współpracowników króla Ludwika Węgierskiego i beneficjenta hojnego nadania Zygmunta Luksemburskiego na Górnych Węgrzech. Nie można jednak wykluczyć, iż wznoszenie założenia rozpoczął już ojciec Sędziwoja, kasztelan rogoziński Sławnik. Pierwszy etap budowy miałby wówczas miejsce w latach 1358-1360, natomiast Sędziwój miałby jedynie ukończyć wznoszenie założenia obronno-rezydencjonalnego, co nastąpiłoby zapewne przed 1398 rokiem, kiedy to wspomniano o nieokreślonych bliżej pracach budowlanych przeprowadzonych niedawno przy murach zamku.
   Po pożarze w pierwszej połowie XVII wieku zamek stał się siedzibą Krzysztofa Opalińskiego i został przebudowany na nowożytną rezydencję. Kolejne zmiany nastąpiły w XVIII stuleciu za czasów Macieja i Stanisława Mycielskich. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku budowla straciła na znaczeniu, popadła w ruinę i niestety została prawie całkowicie rozebrana.

Architektura

   Zamek wybudowano na wzniesieniu wśród rozlewisk rzeki Gąsawki i podmokłych łąk. Dostęp do niego wiódł przez most i groblę. Zbudowany był z cegły na fundamencie z głazów eratycznych. Było to założenie na planie kwadratu o wymiarach 42×42 metry z cofniętym narożnikiem południowo – wschodnim. Część mieszkalną i reprezentacyjną stanowiła wieża na planie zbliżonym do kwadratu, o długości boku około 17,5 metra i grubości murów około 2 metry. Nie była ona wysunięta przed lico murów obwodowych, natomiast była wzmocniona przez dwie rozmieszczone po przekątnej przypory (z których północno – wschodnia kryła najpewniej latrynę). Może to sugerować, iż pierwotnie liczyła więcej niż dwie lub trzy kondygnacje naziemne. Oprócz domu mieszkalnego zamek składał się z budynku bramnego i murów obwodowych.

Stan obecny

   Do dziś zachowały się fragmenty murów obwodowych, których wysokość w najwyższych miejscach sięga 7 metrów. Wstęp na teren ruin wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Lasek P., Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wielkiego [w:] Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego, red. A.Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa 2019.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.