Szreńsk – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

   Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Szreńsku wzniesiono około 1530 roku z prywatnej fundacji Feliksa Szreńskiego, właściciela miasta i wojewody płockiego. Świątynia była gruntownie odnawiana pod koniec XVIII i w połowie XX wieku.

Architektura

   Kościół został zbudowany z cegły w wątku polskim. Składa się z prostokątnej nawy o czterech przęsłach i węższego, czworobocznego prezbiterium o dwóch przęsłach po stronie wschodniej. Od strony północnej  dostawiona jest do niego dwukondygnacyjna zakrystia ze skarbczykiem (na piętrze znajduje się dwuizbowy kapitularz dostępnych schodami z nawy), natomiast do nawy od strony południowej dostawiona jest kaplica św. Anny. Zarówno nawę jak i prezbiterium wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Z gotyckich szczytów zdobionych blendami i sterczynami zachował się jedynie wschodni, blendy widoczne są także przy wschodniej ścianie nawy.
   Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem gwiaździstym, w kaplicy zachowało się sklepienie kryształowe. Z pierwotnego wyposażenia zobaczyć można drewnianą gotycką rzeźbę tzw. Pietę ze Szreńska, wykonaną w latach 1430-1440 oraz renesansowy nagrobek Feliksa Szreńskiego. Z czasów budowy kościoła pochodzi także ceglany mur otaczający świątynię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.