Szczepanów – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół szczepanowski stanowi jedną z szeregu budowli ufundowanych przez kronikarza i kanonika Jana Długosza. Udział w fundacji kościoła mógł także mieć kardynał Zbigniew Oleśnicki, którego Długosz był zaufanym współpracownikiem, a którego herb “Dębno” umieszczono na tablicy erekcyjnej, zdobiącej południową kruchtę, obok herbów “Leliwa” rodu Melsztyńskich i “Wieniawa” Długosza. Pozwala to przypuszczać, że prace nad budową, tegoż kościoła prowadził Długosz być może na zlecenie Oleśnickiego, wówczas ordynariusza diecezji krakowskiej, a finansowo wspierali je również miejscowi właściciele wsi, Melsztyńscy. Świątynię wybudowano w 1470 roku.
   W latach 1911-1913 obok średniowiecznego kościoła postawiono neogotycką bryłę nowej świątyni. Aby połączyć obie budowle północna ściana nawy starego kościoła została wyburzona. W ten bezmyślny sposób oprócz oszpecenia średniowiecznego zabytku, dokonano także jego częściowego zniszczenia.

Architektura

   Kościoły fundowane przez Jana Długosza budowane były według jednakowego planu i przy użyciu takiego samego materiału budowlanego, mianowicie kamiennej podmurówki i cegły, która stanowiła też element dekoracyjny. Kościół w Szczepanowie podobnie jak inne świątynie długoszowe jest bezwieżowy i jednonawowy. Wyróżnia go za to prezbiterium zakończone wielobocznym chórem. Nakrywa je sklepienie krzyżowo-żebrowe na kamiennych wspornikach z herbem Wieniawa, Dębno, Leliwa i orłem królewskim. Okna kościoła są wysokie, ostrołukowe, dwustronnie rozglifione, niegdyś miały one kamienne obramowania.
   Dawny chór muzyczny dziś już nie istnieje, ponieważ nie zrekonstruowano go po pożarze w 1914 roku. Zachowały się tylko schody wewnątrz muru w południowej części nawy, które niegdyś prowadziły na ten chór. Nie istnieje także zakrystia, pierwotnie umieszczona przy północnej ścianie prezbiterium. Najstarsze zachowane wzmianki informują, iż strop w nawie kościoła był malowany, a ściany pobielone wapnem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa bazylikaszczepanow.pl, Długoszowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny w średniowieczu.