Szczepankowo – kościół św Wojciecha

Historia

Kościół św. Wojciecha powstał w stylu gotyku mazowieckiego w latach 1537-1547 dzięki fundacji benedyktynów płockich, opatów Łuka­sza i Jana Dziedzickich. Do 1822 roku opiekę nad nim sprawowali Benedyktyni z klasztoru w Pułtusku. W 1618 roku przekształcono szczyty wieży. Kościół był kilkakrotnie remontowany w XIX i XX wieku, kiedy do elewacji południowej dostawiono neogotycką kruchtę.

Architektura

Budowla jest trójnawową bazyliką z wydłużonym, zamkniętym prosto prezbiterium i pięciokondygnacyjną wieżą na osi fasady. Czteroprzęsłowy korpus nawowy założony jest na rzucie prostokąta i przekryty wspólnym dachem z trójprzęsłowym prezbiterium, równym szerokością i wysokością nawie głównej. Północna nawa boczna została przedłużona o kaplicę, zakrystię i przedsionek z kryptą grobową Milbergów. Do nawy południowej przylega przybudówka z klatką schodową na wieżę i niewielka neogotycka kruchta. Naroża korpusu nawowego, prezbiterium i wieży opięte są uskokowymi szkarpami, a elewacje naw bocznych podzielone ukośnymi szkarpami. Wschodnia elewacja prezbiterium zwieńczona jest schodkowym szczytem wypełnionym rzędami półkolistych blend. W jej centrum zamurowane okno w formie głębokiej niszy zamkniętej łukiem pełnym. Wnętrze przekryte jest stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.