Szczecinek – wieża kościoła św Mikołaja

Historia

Wieża jest jedyną pozostałością po późnogotyckim kościele św. Mikołaja. Pierwszy kościół jaki został tu wzniesiony, powstał około 1310 roku. Być może zbudowano wtedy także i wieżę, ale prawdopodobnie była ona niższa. W XVI wieku przeprowadzono przebudowę, przy użyciu cegieł z XIV wieku z klasztoru Marientron koło Szczecinka. Powstał wtedy murowany kościół, który w wyniku reformacji przejęli protestanci. Został on rozebrany w 1909 roku, lecz wieżę pozostawiono.

Architektura

Kościół św. Mikołaja był budowlą trójnawową z dość obszernym, wyodrębnionym prezbiterium.  Wieżę wzniesiono z kamienia i cegły na planie czworoboku. Posiada ona pięć kondygnacji i nakryta jest dachem namiotowym. Grubość murów wieży wynosi nawet do 2,5 metra, a wysokość około 20 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012