Szczecinek – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwszy kościół jaki został wzniesiony w Szczecinku, powstał około 1310 roku. Być może zbudowano wtedy także i wieżę, ale prawdopodobnie była ona niższa. W XVI wieku przeprowadzono przebudowę, przy użyciu cegieł z XIV wieku, z klasztoru Marientron koło Szczecinka. Powstał wtedy murowany kościół, który wkrótce w wyniku reformacji przejęli protestanci. W drugiej połowie XVIII wieku dokonali oni przebudowy świątyni w stylistyce barokowej. Została ona rozebrana w 1909 roku, lecz wieżę pozostawiono.

Architektura

   Kościół św. Mikołaja był budowlą trójnawową z dość obszernym, wyodrębnionym prezbiterium po stronie wschodniej i z wieżą po stronie zachodniej.  Wieżę tą wzniesiono z kamienia i cegły na planie czworoboku. Otrzymała ona pięć kondygnacji i nakryta została dachem namiotowym. Grubość jej murów wieży wyniosła nawet do 2,5 metra, a wysokość około 20 metrów. W przyziemiu elewacji zachodniej przepruto ostrołuczny, uskokowy portal wejściowy, na poziomie pierwszego piętra dwa bardzo wąskie i małe otwory doświetlające wnętrze, a na wysokości trzeciego piętra szczelinowe otwory przechodzące w podłużne blendy.

Stan obecny

   Obecnie jedyną pozostałością po kościele św. Mikołaja jest późnogotycka wieża. Na miejscu korpusu nawowego znajduje się dziś, niestety tuż obok, współczesne centrum handlowe, które przysłania całkowicie zabytek od strony wschodniej. Wieża jest własnością Muzeum Ziemi Szczecineckiej w którego zbiorach znajdują się srebra, broń i akcesoria myśliwskie oraz bogata biblioteka naukowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012
Strona internetowa szczecinek.net.pl, Historia.