Syców – kościół Apostołów Piotra i Pawła

Historia

Kościół Apostołów Piotra i Pawła  został zbudowany około 1350 roku, a na przełomie XV i XVI wieku dokonano jego rozbudowy. Podczas wizytacji parafii sycowskiej w 1651 roku odnotowano, iż znajdował się w złym stanie, podobno groziło mu nawet zawalenie. Uszkodzony był dach kościoła i okna. Wkrótce potem musiano przeprowadzić renowację, gdyż podczas kolejnej wizytacji w 1666 roku budowla służyła już  bez przeszkód miejscowym katolikom. W 1813 roku kościół został zniszczony przez pożar. Przystąpiono natychmiast do jego odbudowy, lecz prace nie został wówczas ukończone. Na pełną renowację budowla musiała czekać do 1905 roku, kiedy to otrzymała nową więźbę dachową i została powiększona o kruchtę i zakrystię.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, murowaną z cegły, trójnawową i halową, co oznacza iż wszystkie nawy są równej wysokości. Położone we wschodniej części prezbiterium, jest węższe od korpusu i zakończone poligonalnie. Od strony południowej do korpusu przylega wielobocznie zamknięta kaplica. Zewnętrzne elewacje kościoła wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna. Ponad nimi poprowadzono fryz arkadowy. Wewnątrz prezbiterium zostało przykryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym, nawa główna gwiaździstym, nawy boczne sklepieniami trójdzielnymi dziewięciopolowymi, zaś kaplice południowe sklepieniami trójdzielnymi. W kościele zachowało się kamienne sacramentarium z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Strona internetowa parafiasycow.pl, Historia.