Sułowo – kościół św Krzyża

Historia

   Kościół w Sułowie wybudowany został w latach 1380-1400, a około 1700 roku dostawiono do niego drewnianą wieżę. W XVIII wieku zmieniono także wewnętrzny wystrój i wyposażenie świątyni.

Architektura

   Kościół jest prostą i niewielką świątynią, typową dla XIV-wiecznej wsi warmińskiej. Salową budowlę wzniesiono na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Fasadę zachodnią i ścianę wschodnią ozdobiono wspaniałymi gotyckimi szczytami, udekorowanymi blendami, sterczynami i fryzami tynkowanymi. Od strony południowej dostawiona została kruchta, a od północnej zakrystia. Nowożytna wieża zachodnia została wzniesiona w konstrukcji słupowej i zwieńczona izbicą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego