Sucha Koszalińska – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Kościół w Suchej został zbudowany w XIV wieku. Był przebudowany i restaurowany w XIX i XX wieku.

Architektura

Kościół jest murowany z cegły o układzie wendyjskim i gotyckim oraz z kamieni polnych. Jest to budowla  jednonawowa na planie prostokąta. Stojąca po zachodniej stronie wieża ma trzy kondygnacje. Nawa przykryta jest stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego