Sucha Koszalińska – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół w Suchej został zbudowany w XIV wieku i przebudowany w kolejnym stuleciu. Nowożytne modernizacje i renowacje przeprowadzono w XIX i XX wieku.

Architektura

   Kościół jest murowany z cegły o układzie wendyjskim i gotyckim oraz z kamieni polnych. Jest to budowla  jednonawowa na planie prostokąta, bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Stojąca po zachodniej stronie wieża ma trzy kondygnacje, ostrołukowy, pięciouskokowy portal, ozdobne blendy oraz dwa niewielkie okna od zachodu. Nawa przykryta jest drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.