Strzelin – kościół św Gotarda

Historia

Kościół św. Gotarda jest jednym z najstarszych kościołów na Śląsku, gdyż swymi początkami sięga pierwszej połowy XII wieku. Powstała wówczas romańska rotunda, którą poddano w XIV i XV  wieku rozbudowie w stylu gotyckim. Kościół począwszy od 1534 roku aż do 1945 był świątynią protestancką, z przerwą w latach 1689-1708, kiedy to należał do zakonu augustianów. Przed pierwszą wojną światową w kościele odbywały się msze w języku polskim, przez co nazywany on był “Polnische Kirche”.

Architektura

Pierwotnie kościół był romańską rotundą z apsydą. Zachowała się z niej dolna część obecnej wieży ze skromnym uskokowym portalem o półkolistym tympanonie. W początkach XIV wieku zburzono dawne prezbiterium, a na jego miejscu wzniesiono prostokątne dwuprzęsłowe wnętrze, nadbudowując dawną nawę i adaptując ją na dzwonnicę kościelną. Podobną prostokątną nawę dostawiono od południa w XV wieku. Obecnie kościół jest założeniem dwunawowym o dwuprzęsłowym sklepieniu krzyżowo-żebrowym, z kolistą wieżą od zachodu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.