Strzelce Opolskie – zamek

Historia

Zamek książęcy powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku z inicjatywy Bolesława I opolskiego lub jego syna Bolesława II. Po wydzieleniu księstwa strzeleckiego istniejącego przez prawie cały XIV wiek, stał się siedzibą samodzielnego władcy Alberta strzeleckiego. W XV wieku został przebudowany, a po śmierci ostatniego księcia opolskiego Jana Dobrego w 1532 roku stał się własnością państwa. Został przekazany Jerzemu Hohenzollern-Ansbach, a potem kolejno używały go i przekształcały w pałacową rezydencję wielkie rody śląskie m.in. Redernowie, Collonowie, Promnitzowie. Podczas drugiej wojny światowej pałac został zniszczony.

Architektura

Zamek powstał na południe od miasta, bezpośrednio przy jego murach obronnych. Jego głównym elementem była zbudowana z wapienia czworoboczna wieża mieszkalna o wymiarach 13,9×16,1 metrów.

Stan obecny

Średniowieczny zamek nie przetrwał do naszych czasów. Relikty wieży mieszkalno – obronnej znajdują się w zachowanym budynku bramnym. Nowożytny pałac, pomimo zapowiedzi restauracji, znajduje się od czasu wojny w stanie ruiny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.