Strachocin – kościół filialny

Historia

   Kościół w Strachocinie (Strachto, Zartzig) został wzniesiony przez zakon joannitów pod koniec XIII wieku. Najprawdopodobniej został poważnie zniszczony w czasie wojny 30-letniej w XVII wieku. Odbudowany został w wieku XVIII, a w XIX stuleciu poddany gruntownej renowacji i przebudowie. Wówczas odnowiono okna oraz portal południowy. Powiększono je i nadano im ostrołukowe formy. W czasie wojny kościół uległ poważnym zniszczeniom. Zabytek został zdewastowany, a jego wyposażenie rozgrabione, pozostały jedynie ściany obwodowe i szczyty. Odbudowano go z ruin w latach 1992-2003.

Architektura

   Mury obwodowe kościoła wybudowano z kamienia polnego, przy czym do wysokości 4 metrów od przyziemia posłużono się kostką granitową. Otrzymał on formę budowli salowej na planie prostokąta o wymiarach 11 x 20 metrów. Główne wejście umieszczono w uskokowym portalu zachodnim, gdzie zachowały się elementy dekoracyjne: joannicki krzyż w obrysie koła, a po lewej stronie słabo czytelna szachownica wyryta na granitowej kwadrze, najprawdopodobniej znak budowniczych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zp.pl, Strachocin – ślady joannitów.