Smolnica – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół w Smolnicy zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku, a pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w 1337 roku w księdze ziemskiej margrabiego brandenburskiego Ludwika Starszego. W XIV stuleciu nadbudowano wieżę oraz wzniesiono kruchtę południową. Od XVI wieku kościół stał się świątynią ewangelicką. W XVIII stuleciu wieża otrzymała nowe barokowe zwieńczenie, a w XIX dokonano przeróbek neogotyckich, które wraz z całym kościołem zostały zniszczone w 1945 roku, kiedy to budynek został zbombardowany przez Armię Czerwoną. Odbudowany został  w latach 1983–1984 z zachowaniem wczesnogotyckiej formy.

Architektura

   Kościół wzniesiony został z kostki granitowej układanej w regularne warstwy. Jest budowlą jednonawową na planie prostokąta o wymiarach 20 x 9,3 metra, bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium,  z masywną zachodnią wieżą o szerokości równej nawie. Grubość murów korpusu wynosi 1,55 metra. Główny, ostrołukowy portal wejściowy znajduje się od strony zachodniej, a w ścianie południowej odnaleźć można relikt drugiego portalu. W ścianie wschodniej widoczne są trzy ostrołukowe okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolnicy.