Sławsko – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół w Sławsku zbudowany został w pierwszej połowie XV wieku, a po raz pierwszy wzmiankowany był w 1490 roku. W drugiej połowie lub na początku XVI stulecia do kościoła dobudowana została wieża. W XIX wieku rozebrana została zakrystia i zamurowano prowadzący do niej portal. W końcu XIX wieku przebudowane zostały w stylu neogotyckim okna oraz zachodnia elewacja wieży od poziomu piętra.

Architektura

   Jest to kościół halowy składający się z zamkniętego trójbocznie korpusu bez wyodrębnionego prezbiterium oraz z wieży dostawionej od zachodu. Korpus jest trójnawowy i trójprzęsłowy. Wieża wzniesiona jest na rzucie prostokąta, posiada elewację rozczłonkowaną blendami. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami i nakryty dachem dwuspadowym. Wewnątrz nakryty jest sklepieniami gwiaździstymi, czteroramiennymi w nawie głównej i sześciopolowymi w nawach bocznych. Co ciekawe przęsło wschodnie, choć znajdujące się w obrębie wieloboku, zostało wyodrębnione w partii sklepienia jako prostokąt z analogicznym przykryciem jak pozostałe przęsła w nawie głównej. Taki rozwiązanie architektoniczne nie ma analogii na terenie Pomorza,  a najbliższych podobnych rozwiązań szukać można na terenie Wielkopolski.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Sławsko, kościół śś. Piotra i Pawła.