Sieraków – zamek

Historia

   Zamek zbudowano pod koniec XIV wieku z inicjatywy rodu Nałęczów. Budowę rozpoczął najprawdopodobniej Maćko Borkowic, wojewoda poznański lub jego córka Wichna, a kontynuował ją jej wnuk Wincenty. W połowie XV wieku Sieraków otrzymał Łukasz Górka herbu Łodzia, który dokonał przebudowy zamku. W 1571 roku przeszedł on w ręce starosty Jakuba Rokossowskiego, a w 1591 Sieraków kupił kasztelan Jan z Bnina Opaliński, który nadbudował budynki i przekształcił je w rezydencję barokową. W 1763 roku zamek i włości kupił baron Piotr Mikołaj Neugarten von Gartenberg używający polskiego nazwiska Sadogórski i prawdopodobnie za jego czasów dokonano rozbiórki zniszczonego skrzydła północnego pozostawiając jedynie skrzydło południowe. W 1829 w związku z budową nowej drogi, pozostałości zamku zostały rozebrane. Ocalało jedynie przyziemie skrzydła południowego. W 1991 roku postanowiono odrestaurować pozostałości zamku i umieścić w nim sarkofagi rodziny Opalińskich. Prace budowlano-badawcze trwały dwa lata. Z braku źródeł o wyglądzie zamku postanowiono dokonać jedynie rekonstrukcji skrzydła południowego.

Architektura

   Zamek znajdował się na wschód od miasta i był od niego oddzielony fosą. Stał na regularnym, sztucznym kopcu. Jego obronność podnosiła okalająca go od południa rzeka. Najwcześniejsza faza łączy się z powstaniem ceglanych murów kurtynowych z bramą od wschodu. Od południa ulokowano skrzydło mieszkalne, początkowo drewniane lub szkieletowe. W XV wieku wzniesiono murowane skrzydło północne o szerokości 8 metrów z charakterystycznymi narożnymi szkarpami. Jednocześnie lub nieco później powstał nowy budynek południowy o zbliżonych gabarytach. Kolejna przebudowa wprowadziła nowe ściany działowe oraz łącznik w postaci krótkiego skrzydła zachodniego.

Stan obecny

   Dziś w odbudowanym południowym skrzydle zamku, mieści się muzeum którego ekspozycje prezentują dzieje Ziemi Sierakowskiej od czasów najdawniejszych po współczesność. Na szczególną uwagę zasługują sarkofagi rodziny Opalińskich, odkryte w 1991 roku w krypcie kościoła pobernardyńskiego. Zamek otwarty jest: wtorek – piątek 8.30-15.30, sobota 11.00 – 15.00, niedziela 13.00 – 17.00, w poniedziałki muzeum jest nieczynne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.