Sieradz – zamek

Historia

   Zamek powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego na miejscu starszego grodu z XI wieku. Gdy w XIII wieku Sieradz stal się stolicą książęcą, Leszek Czarny wyremontował stary gród, wzmocnił wały i wzniósł w ich obrębie murowana z cegły rotundę z wyodrębnionym prezbiterium. Drewniany gród spłonął w czasie najazdu krzyżackiego w 1331 roku. Po tym wydarzeniu Kazimierz Wielki wzniósł zamek murowany, jednak nie nastąpiło to szybciej niż w 1357 roku.
   W XV wieku zamek był przebudowywany, pełną formę otrzymując dopiero w czasach Władysława Jagiełły. Za rządów Jagiellonów warownia pełniła rolę istotnego ośrodka politycznego, w którym organizowano zjazdy decydujące o wyborze następców tronu: w 1432 Władysława III Warneńczyka oraz w 1445 Kazimierza Jagiellończyka. Nadawano tu także królewskie przywileje i zatwierdzano rozejmy. Kolejna przebudowa zamku miała miejsce po pożarze w 1578 roku. W 1655 roku został zniszczony przez Szwedów. Co prawda został odbudowany około 1670 roku, lecz jego stan systematycznie się pogarszał. Rozbiórkę na cegłę przeprowadzono około 1800 roku.

Architektura

   Zamek zbudowany był z cegły na kamiennych fundamentach. Składał się z muru obwodowego, wysuniętego przed północną linię murów czworobocznego budynku bramnego, stojącej obok bramy wieży głównej i domu mieszkalnego ulokowanego przy murach w części południowej.
   Wschodnia, załamana część domu kryła w sobie resztki rotundy Leszka Czarnego z XIII wieku. Był to obiekt dwuczęściowy składający się z zachodniej nawy założonej na planie koła i posadowionej na kamiennym fundamencie oraz ze wschodniej absydy, która była zamknięta od wschodu trzema bokami ośmioboku i postawiona również na kamiennym fundamencie. Grubość muru nawy wahała się 2,20 do 2,40 metrów, natomiast grubość muru apsydy wynosiła około 1 metra. Lico zewnętrzne i wewnętrzne rotundy wykonane było z cegły w wątku wendyjskim. Rotunda była obiektem dwukondygnacyjnym.

Stan obecny

   Zamek nie przetrwał do naszych czasów. Wstęp na teren pozamkowy jest wolny.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Strona internetowa zamkilodzkie.pl, Sieradz, zamek królewski.