Sienno – kościół św Zygmunta

Historia

   Kościół św. Zygmunta wybudowano w latach 1431-1432 w miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Fundatorem nowej budowli był Dobiesław Oleśnicki i jego żona, Katarzyna. Budowla została konsekrowana przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego w 1442 roku. W XVI wieku kościół został zamieniony na zbór kalwiński. W kolejnym stuleciu podczas wojny polsko szwedzkiej budowla doznała poważnych uszkodzeń. W XVIII wieku, dzięki staraniom księdza proboszcza Szembeka świątynia została wyremontowana i zwrócona katolikom. W 1915 roku w czasie I wojny światowej kościół został poważnie zniszczony, m.in. runęło sklepienie w nawie głównej i częściowo w prezbiterium. W 1930 roku został odbudowany pod kierunkiem architekta Oskara Sosnowskiego.

Architektura

   Kościół złożony jest z czteroprzęsłowej nawy i dwuprzęsłowego, zamkniętego pięciobocznie prezbiterium. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia ze skarbcem na piętrze. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, a elewacje u podstawy okien ozdobione są fryzami ząbkowymi. Zachodni szczyt wypełniony jest ostrołukowymi blendami. Wnętrza kościoła oświetlają okna ostrołukowe, rozglifione na zewnątrz, o stosunkowo wąskich prześwitach. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym (sześciodzielnym w przęśle wschodnim), opartym na wielobocznych wspornikach. Do zakrystii wiedzie z niego ostrołukowy portal ciosowy, zaś w samym prezbiterium umieszczona jest tablica erekcyjna z płaskorzeźbą pochodzącą z połowy XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Sienno, kościół św. Zygmunta.