Rusowo – kościół Matki Bożej

Historia

   Kościół w Rusowie pochodzi z XIV wieku. Został wzniesiony w osadzie leżącej na ważnym szlaku prowadzącym od Kołobrzegu na wschód i omijającym niebezpieczne rejony nadmorskiej puszczy. W okresie reformacji został przejęty przez protestantów i powiększony o wieżę. W XIX wieku została dobudowana zakrystia. Od 1945 świątynia ponownie jest katolicka. Budowla remontowana była w latach 80-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół zbudowany został z kamieni polnych i cegieł łączonych na zaprawę wapienną. Powstał na rzucie prostokąta, składającego się z jednonawowego, salowego korpusu bez wydzielonego prezbiterium. Po stronie zachodniej dostawiona została masywna, czworoboczna wieża. Do środka prowadzą dwa uskokowe gotyckie portale. Wnętrze przykryte jest płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012