Rokicie – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Kościół św Piotra i Pawła wzniesiony został w I połowie XIII wieku. Nazywany jest również Kobylim Kościołem, a nazwa ta pochodzi z przekazów, z których wynika, że pieniądze na budowę kościoła pochodzą ze sprzedaży dzikich koni pasących się na tym terenie. Pierwotne nosił wezwanie św. Malgorzaty. W 1783 roku został restaurowany. W 1896 roku zbudowano chór muzyczny i zmieniono kształt otworów okiennych.

Architektura

Kościół jest murowany z cegły, późnoromański o nawie na rzucie prostokąta i krótszym oraz węższym prezbiterium. Od strony zachodniej usytuowano czworoboczną wieżą. Na elewacjach budowli znajdują się płytkie wgłębienia w cegłach, które najprawdopodobniej są pozostałościami po wzniecaniu ognia w Wielką Sobotę za pomocą drewnianych świdrów ogniowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego