Reszel – zamek biskupi

Historia

Za inicjatora budowy zamku Rößel uważa się biskupa Jana I z Miśni. W latach 1350-1360 wzniósł on dom wschodni i fragmenty murów obwodowych. Wykorzystano przy tym ziemne obwarowania wcześniejszej strażnicy krzyżackiej stojącej na tym miejscu. W kolejnym etapie datowanym na lata 1360-1370 zamek uzyskał pełen obwód murów i niską jeszcze wówczas wieżę narożną. Do 1400 roku wzniesiono dwa dalsze skrzydła, krużganki, przedbramie i podwyższono wieżę. W XV wieku przedbramie zastąpiono nową wieżą bramną. W latach 1505-1533 zmodernizowano zewnętrzny obwód obronny wprowadzając półokrągłe basteje. W końcu XVIII wieku w zamku umieszczono więzienie, co wiązało się z podziałem części sal na cele. Lata 1806 i 1807 przyniosły niestety dwa poważne pożary. Odbudowa zniszczeń w latach 1822-1823 powstrzymała co prawda dalszą destrukcję, lecz przyniosła jednak zagładę wielu elementów zamku. Skrzydło południowe zaadoptowano na zbór luterański i obniżono o dwie kondygnacje. Usunięto dawne podziały wewnętrzne, stropy i sklepienia, zamurowano bądź przekształcono otwory okienne. Powstał także nowy szczyt zachodni z niewielką wieżyczką. W skrzydle wschodnim rozebrano kondygnację spichlerzową i przebudowano wnętrza na cele mieszkalne, usunięto także krużganki wokół dziedzińca. W okresie międzywojennym w zamku umieszczono muzeum regionalne, a po drugiej wojnie światowej rozpoczęto długotrwały remont.

Architektura

Zamek został wzniesiony na planie o wymiarach 43×45 m. W najstarszym skrzydle wschodnim, na piętrze znajdowały się komnaty mieszkalne służące burgrabiemu i gościom, oraz kaplica nakryta sklepieniem gwiaździstym. Skrzydło południowe mieściło na piętrze apartamenty biskupie, mały i duży refektarz oraz izbę komornika. Dwie najwyższe kondygnacje obu skrzydeł miały przeznaczenie magazynowe i obronne, a przyziemia pełniły rolę gospodarczą. W skrzydle wschodnim znajdowała się zbrojownia, kuchnia burgrabiego i izby urzędnika rybackiego i łowczego. Parter domu południowego zajmowała kuchnia, browar i łaźnia. Budynki przy kurtynie zachodniej i północnej miały po dwie kondygnacje, przeznaczone na cele administracyjne i mieszkania. Dziedziniec otaczały kamienne krużganki. Głównym elementem obronnym zamku była potężna narożna wieża, w przyziemu kwadratowa, wyżej cylindryczna. Wjazd do zamku mieścił się w kurtynie zachodniej i był umieszczony w wysuniętej przed lico muru wieży bramnej. Mury kurtynowe od XV wieku posiadały kryte ganki obronne, a od zachodu wydatne machikuły na kamiennych wspornikach. Od północy i zachodu zamek otaczał podwójny mur w którym umieszczono dwa danskery. W narożu płd-zach. umieszczono drugą wieżę bramną prowadzącą do miasta.

Stan obecny

Współcześnie zamek w Reszlu pomimo niefortunnych zmian jakie przeszedł w XIX wieku jest jednym z lepiej zachowanych zamków na terenie Polski. Obecnie funkcjonuje w nim hotel i restauracja, jest jednak udostępniony do zwiedzania. Według informacji z oficjalnej strony internetowej wejść na zamek można w godzinach od 9 do 18.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń

5.00 avg. rating (93% score) - 2 votes

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.