Reszel – Most Wysoki

Historia

   Most na rzece Sajnie w Reszlu zwany Wysokim lub Rybackim został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku. Prowadził on niegdyś do jednej z bram miejskich i pełnił również rolę akweduktu. Reszel był jednym z pierwszych miast w Europie środkowo – wschodniej, które posiadało własny system wodociągowy i kanalizacyjny, zbudowany z drewnianych rur, rozprowadzających wodę i odprowadzających ścieki poza obręb miasta. System ten działał do końca XIX wieku.
   W XVIII wieku w półkolistych arkadach mostu rzekomo wybudowano cele więzienne lub co bardziej prawdopodobne mieszkania dla biedoty. W latach 2000-2001 most przeszedł renowację, po której przywrócono mu pierwotny wygląd.

Architektura

   Most wymurowany został z cegły na podmurówce z kamienia, jako budowla trójprzęsłowa o półkolistych arkadach. Jego długość wyniosła 34,9 metra, wysokość 17 metrów, natomiast szerokość 7,4 metra.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.warmia.mazury.pl, Mosty gotyckie w Reszlu.