Raciążek – zamek biskupi

Historia

   Zamek biskupów włocławskich powstał na miejscu grodu zniszczonego w latach 30-tych XIV wieku przez Krzyżaków. Zbudowany został z inicjatywy biskupa Macieja z Gołańczy i był rozbudowywany przez jego następców aż do pierwszej płowy XVI wieku. W okresie poprzedzającym wielką wojnę Polski z zakonem krzyżackim był kilkukrotnie wykorzystywany do rokowań z Wielkimi Mistrzami. Przebywała tu m.in. król Władysław Jagiełło toczący rozmowy z Krzyżakami o zwrot ziem dobrzyńskiej. W latach 1582-1600 biskup Hieronim Rozdrażewski przekształcił go w obronną późnorenesansową rezydencję. Zniszczenie budowli nastąpiło w drugiej połowie XVII wieku. Ostatecznie rozebrany został w I połowie XVIII wieku na rzecz budowy nowego pałacu.

Architektura

   Zamek położony był na wysokiej skarpie zapewniającej mu naturalne walory obronne. Pierwszy powstał murowany z cegły, trójkondygnacyjny, jednotraktowy dom mieszkalny o wymiarach 12×25 metra, rozbudowany później przez biskupa Zbyluta z Gołańczy do rozmiarów 17×25 metrów. Od jego zachodnich narożników pociągnięto biegnące po krawędzi cypla mury obwodowe. Do południowego odcinka dostawiono budynki gospodarcze, a w narożniku południowo – zachodnim czworoboczną wieżę. Przebudowa z końca XVI wieku polegała na przekształceniu wnętrz, wzniesieniu szachulcowego domu starostów i wolnostojącej wieży bramnej, przy suchej fosie oddzielającej zamek od podzamcza.

Stan obecny

   Po przeprowadzeniu badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1978-1985 zamek zabezpieczono w postaci trwałej ruiny. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.