Pyrzyce – kaplica św Ducha

Historia

   Kaplica św. Ducha została wybudowana w końcu XIII wieku przy ówczesnym szpitalu. Na początku XV wieku została przebudowana, a kolejne, nowożytne już przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX wieku. W 1945 roku budowla uległa zniszczeniu. W latach 1967-1969 kaplicę odbudowano dla potrzeb biblioteki publicznej.

Architektura

   Kaplicę wzniesiono z kostki granitowej na planie prostokąta. Jest to prosta budowla salowa, nakryta dachem dwuspadowym. Dłuższe elewacje przepruto ostrołukowymi oknami, krótsze ozdobiono blendami. W ścianie północnej zachował się gotycki portal oraz detale w postaci fryzu złożonego z rozetek i płaskorzeźb z wyobrażeniem zwierząt.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.