Przewodziszowice – zamek

Historia

   Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie w XIV lub na przełomie XIV i XV wieku, na polecenie króla polskiego, Kazimierza Wielkiego albo księcia śląskiego Władysława Opolczyka. Według niektórych badaczy zamek w XV wieku był siedzibą rycerza-rozbójnika Mikołaja Kornicza, zwanego „Siestrzeńcem”. Strażnica popadła w ruinę u schyłku XV lub na początku XVI wieku.

Architektura

   Wzniesiony z łamanego kamienia wapiennego, zamek zajmował szczyt wapiennej, trudno dostępnej skały o powierzchni około 165 m2. W jego skład wchodził dom murowany, prawdopodobnie typu wieżowego oraz zapewne inne budynki o drewnianej konstrukcji, a całość była opasana poprowadzonym wzdłuż krawędzi skały kamiennym murem obronnym. Poniżej skalnego ostańca, po jego zachodniej oraz częściowo południowej i północnej stronie, mieściło się gospodarcze podzamcze, otoczone przekopem i wałem ziemnym z drewnianą palisadą.

Stan obecny

   Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych o długości około 26 metrów widoczne od strony południowo – wschodniej. Wstęp na teren zamku jest wolny, jednak nie ma wytyczonego wejścia na skalną ostrogę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.