Przewodziszowice – zamek

Historia

Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie w XIV lub na przełomie XIV i XV wieku, na polecenie króla polskiego, Kazimierza Wielkiego albo księcia śląskiego, Władysława Opolczyka. Według niektórych badaczy zamek w XV wieku był siedzibą rycerza-rozbójnika Mikołaja Kornicza, zwanego „Siestrzeńcem”. Strażnica popadła w ruinę u schyłku XV lub na początku XVI wieku.

Architektura

Zamek górny zajmował szczyt wapiennej, trudno dostępnej skały o powierzchni około 165 m2. W jego skład wchodził dom murowany, prawdopodobnie typu wieżowego oraz zapewne inne drewniane budynki, a całość była opasana poprowadzonym wzdłuż krawędzi skały kamiennym murem obronnym. Poniżej mieściło się gospodarcze podzamcze otoczone fosą i wałem ziemnym z drewnianą palisadą.

Stan obecny

Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych o długości około 26 metrów. Wstęp na teren zamku jest wolny, jednak nie ma wytyczonego wejścia na skalną ostrogę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.