Pruszcz Gdański – osada handlowa

Historia

    Pomiędzy II wiekiem p.n.e. a V wiekiem n.e. obszar dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego, a także jego najbliższa okolica, stanowiły jeden z najbardziej znaczących kompleksów osadniczych Pomorza. Pruszcz Gdański znajdował się wówczas nad jeziorem lagunowym, gwarantującym bezpośrednie połączenie z morzem. Tym samym obszar ten stanowił jeden z końcowych punktów na szlaku łączącym bursztynonośne wybrzeża Bałtyku z terenami Cesarstwa Rzymskiego. Położenie nad ówczesnym jeziorem wpływało zarówno na rozwój kontaktów handlowych, jak i wzbogacało dietę mieszkańców w produkty pochodzenia morskiego. Poza czynnikami hydrologicznymi na rozwój osadnictwa wpłynęło korzystne, nizinne ukształtowanie terenu, a także znajdujące się tu żyzne gleby pogranicza Żuław Wiślanych z Pobrzeżem Wschodniopomorskim.  Okolice Pruszcza były istotnym centrum handlu prowincjonalnego jak i dalekosiężnego.
  Najstarsze opisy znalezisk archeologicznych z Pruszcza Gdańskiego pochodzą już z końca XIX wieku, natomiast najwcześniejsze badania archeologiczne prowadzone były od początku XX stulecia. Niestety większość znalezisk sprzed II wojny światowej uległa zniszczeniu bądź zaginęła. Intensywne prace badawcze rozpoczęły się ponownie w latach 60-tych i kontynuowane były w kolejnych dekadach.

Stan obecny

    Faktoria Handlowa jest rekonstrukcją osady handlowej z okresu wpływów rzymskich, datowaną na okres świetności i schyłku Cesarstwa Rzymskiego od I do IV wieku n.e. Nawiązuje ona do funkcjonującego w tamtych czasach Szlaku Bursztynowego. Składa się z Chaty Wodza w której prezentowane są eksponaty muzealne ze zbiorów gdańskiego Muzeum Archeologicznego, Hali Targowej, gdzie zobaczyć można zbiór zrekonstruowanych strojów z okresu wpływów rzymskich, Chaty Bursztyniarza stanowiącej rekonstrukcję miejsca pracy tego rzemieślnika, oraz Chaty Kowala, czyli rekonstrukcji domostwa z epoki wpływów rzymskich. Ponadto w Faktorii zobaczyć można replikę wozu kupieckiego, rekonstrukcję kręgu kamiennego, zagrodę dla zwierząt, tor łuczniczy oraz kramy kupców. Osada otoczona jest częstokołem z czterema wieżami bramnymi.
    Na terenie Faktorii organizowane są cykliczne pokazy i warsztaty, w których zwiedzający mogą brać czynny udział. Poznać można, między innymi tajniki wypału ceramiki, wytopu dziegciu, farbowania tkanin, spróbować własnych sił w kuźni, a także skosztować ryb z rekonstrukcji historycznej wędzarni oraz innych potraw przygotowywanych dawnymi technikami. W okresie letnim oddany do dyspozycji zwiedzających jest tor łuczniczy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa faktoria-pruszcz.pl.
Strona internetowa wikipedia.org, Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim.