Prabuty – zamek biskupi

Historia

   Zamek został wzniesiony na miejscu pruskiego grodu, usytuowanego w przesmyku łączącym dwa jeziora. Teren ten zwany był wówczas Resin, a po krzyżackim podboju z 1236 roku pierwsza zakonna strażnica nazwana została Resinburg, a następnie Riesenburg. Po podziale ziem pruskich na cztery diecezje w 1243 roku, Prabuty znalazły się na terenie wydzielonym dla biskupstwa pomezańskiego. Pierwszy etap prac nad budową zamku rozpoczął się w latach 1276-1277, za rządów biskupa Alberta, a rozbudowa założenia nastąpiła w drugiej ćwierci XIV wieku. W 1330 roku lokowano także w pobliżu zamku miasto.
   Wielka wojna z zakonem krzyżackim szczęśliwie ominęła Prabuty, jednak w trakcie wojny głodowej z 1414 roku oraz ponownie w 1422 roku zamek został splądrowany. Podczas rokowań poprzedzających wojnę trzynastoletnią biskup pomezański deklarował ustępstwa na rzecz Związku Pruskiego, jednak ostatecznie oddał zamki w Prabutach i Sz