Połęcko – kościół św Kazimierza

Historia

   Kościół św. Kazimierza został wzniesiony w połowie wieku XV lub ewentualnie na początku XVI wieku. W XVII wieku od strony południowej dostawiono kruchtę, a w 1864 roku przeprowadzono generalny remont. Obecne wezwanie świątynia uzyskała na początku XX wieku.

Architektura

   Kościół jest budowlą wzniesioną z cegły i kamienia polnego, jednonawową z prezbiterium zamkniętym od wschodu trójbocznie i masywną wieżą od strony zachodniej. Po stronie północnej wznosi się pierwotna zakrystia zdobiona w partii szczytowej charakterystycznymi maswerkami. Okna w prezbiterium i po stronie południowej zostały przekształcone w czasach nowożytnych. Wnętrze zostało sklepione czteroprzęsłowymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.