Podgrodzie – zamek

Historia

Zamek powstał w pierwszej połowie XIV wieku. Być może jego budowa nigdy nie została ukończona, nie wykonano bowiem pełnego obwodu murów, a w czasie prac badawczych odnaleziono pryzmy zgromadzonego wapiennego kamienia. Z drugiej strony znaleziono wiele zabytków ruchomych, sugerujących użytkowanie zamku. Wieś podgrodzie pojawia się w źródłach pisanych dopiero w 1497 roku. Część badaczy sądzi, że inna wzmianka pochodząca z roku 1388 o castrum Ćmielów dotyczy właśnie zamku w Podgrodziu. Dokument ten potwierdzał jego sprzedaż, przez braci Marcina i Mikołaja, Gniewoszowi z Dalewic późniejszemu kasztelanowi sandomierskiemu. Przyczyny zaniechania dalszej budowy i opuszczenia zamku nie są znane.

Architektura

Zamek znajdował się na wzniesieniu, którego cypel został odcięty fosą. Jego powierzchnia miała około 25 metrów średnicy. Plan zamku dostosowano do kształtu wzniesienia i był zbliżony do koła. Mur obwodowy o ponad metrowej grubości, powstał wzdłuż północnej i zachodniej krawędzi. W narożniku południowo – zachodnim zachowały się pozostałości wieżyczki o wymiarach 4×4,8 metra.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.