Okonin – kościół św Kosmy i Damiana

Historia

   Parafię w Okoninie najprawdopodobniej założyli Krzyżacy w 1325 roku. Kościół wzniesiony został w połowie XIV wieku. Podczas pierwszej wojny szwedzkiej w latach 1626-1629, kościół został zniszczony. Odbudowano go około 1640 roku dzięki fundacji Jana Działyńskiego, starosty pokrzywieńskiego. Obecne wezwanie kościoła św. Kosmy i Damiana utrwaliło się dopiero w XVII wieku. Podczas prac w 1841 roku została podwyższona wieża, zaś w latach 1911-1913 przeprowadzono gruntowny remont świątyni, dobudowując nową zakrystię oraz częściowo odsłaniając gotyckie polichromie. Kolejne prace konserwatorskie przeprowadzono w świątyni w latach 1990-1996.

Architektura

   Kościół jest gotycką budowlą wzniesioną z cegły na kamiennym cokole. Posiada salowy, prostokątny w planie i oskarpowany od północy korpus nawowy, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Dość nietypowo blisko narożnika północno – wschodniego usytuowano masywną, trójkondygnacyjną wieżę. W jej przyziemiu znajduje się dawna zakrystia, a w grubości murów znajdują się schody prowadzące na poddasze. Kondygnacje wieży oddzielone zostały od siebie fryzami opaskowymi o tynkach pokrytych dekoracją malarską.
   Wnętrze kościoła pierwotnie pokryte było gotyckimi malowidłami ściennymi. W czwartej ćwierci XIV wieku pokryto nimi ściany wschodnią, północną i południową. Na ścianie zachodniej umieszczone zostały na początku XV wieku.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego gotycką bryłę i układ, choć jego otwory okienne o przekroju ostrołukowym w większości zostały powiększone w czasach nowożytnych, a szczyty wschodni i zachodni zostały nadbudowane w XVII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół p.w. śś. Kosmy i Damiana w Okoninie.