Odry – cmentarzysko gockie

Historia

   Cmentarzysko w Odrach było miejscem zwoływania rodowo-plemiennych zgromadzeń wiecowych w kręgach kamiennych, tzw. tingów oraz miejscem grzebania zmarłych, ludności gockiej, która osiedliła się tu około 70/80 roku naszej ery po przybyciu z terenów Skandynawii. Około 200 roku opuścili oni tereny Pomorza udając się w dalszą wędrówkę na południe.

Architektura

   Cmentarzysko zajmuje 16,91 hektarów na terenie rezerwatu przyrody Kamienne Kręgi. Obejmuje 10 kręgów kamiennych i 29 kurhanów z których najmniejszy ma średnicę 15 metrów, a największy 33 metry. Kręgi są utworzone ze specjalnie ustawionych, wystających od 20 do 70 cm nad ziemię kamieni. W jednym kręgu jest ich od 16 do 29 sztuk.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa czersk.pl, Odry.