Mirów – zamek

Historia

Zdaniem większości badaczy zamek powstał w połowie XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego i należał do systemu strażnic broniących zachodnich granic Polski.  Możliwe jest jednak, iż wzniesiony został z polecenia księcia Władysława Opolczyka, który utracił okoliczne ziemie w 1396 roku. Pierwsza pewna informacja źródłowa poświadcza istnienie warowni w 1405 roku i wspomina o burgrabim Sasinie. Następnie dziedzicami Mirowa do końca XV wieku byli Koziegłowscy. W roku 1422 zamek kupił Piotr z Bnina, który do istniejącej jednopiętrowej budowli dostawił trzypiętrową wieżę. W 1489 roku warownię przejęli Myszkowscy, a w XVII wieku Męcińscy. W połowie tego stulecia został zniszczony przez Szwedów i ostatecznie w XVIII wieku opuszczony. W 1937 roku zawaliła się południowo-zachodnia ściana prostokątnej wieży.

Architektura

Warownia wzniesiona z łamanego wapienia składała się z dwóch członów. Zamek górny położony był na szczycie skały na planie zbliżonym do trapezu. W południowo – zachodniej części znajdowała się wieża wtopiona w trzecią kondygnację elewacji zamku. Jej dolna część miała rzut półelipsy, natomiast górna elipsy. U podnóża skały rozciągał się zamek dolny, otoczony murem obwodowym. Wjazd na dziedziniec prowadził od strony płd.-wsch. przez bramę poprzedzoną zwodzonym mostem, przerzuconym nad fosą. W północno – wschodniej części obwodu zamku dolnego znajdowała się baszta na rzucie czworoboku. Od wschodu dostawiono do masywu skały potężną, pięciokondygnacyjną wieżę mieszkalną na planie kwadratu z klatką schodową w narożniku płn.-wsch.

Stan obecny

Obecnie zamek w Mirowie to jeden z najbardziej znanych i malowniczych zamków na tzw. szlaku Orlich Gniazd Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zachował się w postaci czytelnej trwałej ruiny, lecz niestety obecnie nie jest udostępniony do zwiedzania z powodu zagrożenia dla turystów jak i prac zabezpieczających jakie są na nim prowadzone. Jego właścicielem jest prywatny inwestor, posiadacz pobliskiego zamku w Bobolicach, stąd obawa by Mirów nie podzielił “lunaparkowego” losu sąsiada.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.