Miłakowo – kościół św Elżbiety i Wojciecha

Historia

Gotycki kościół parafialny wybudowany został w latach 1360-1380. Wieże kościelną dostawiono na przełomie XIV i XV wieku. Budowla wielokrotnie od 1538 roku przechodziła z rąk luteran do katolików i na odwrót. W 1813 roku wnętrze i część wieży zostały zniszczone przez pożar. Kościół został odbudowany w latach 1814-1820. Budowla została ponownie zniszczona w 1945 roku, odbudowano ją w latach 1947-54.

Architektura

Świątynia została wybudowana z czerwonej cegły na planie prostokąta  z masywną, 42 metrową wieżą od strony zachodniej. Wnętrze jest podzielone na trzy nawy przez dwa rzędy drewnianych kolumn toskańskich. Nawa główna nakryta jest płaskim drewnianym sufitem, a przyziemie wieży sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie.