Miłakowo – kościół św Elżbiety i Wojciecha

Historia

   Gotycki kościół parafialny wybudowany został w latach 1360-1380. Wieże kościelną dostawiono na przełomie XIV i XV wieku. Budowla wielokrotnie od 1538 roku przechodziła z rąk luteran do katolików i na odwrót. W 1813 roku wnętrze i część wieży zostały zniszczone przez pożar. Kościół został odbudowany w latach 1814-1820, następnie w latach 1907 – 1908 poddany został pracom renowacyjnym, które w dużym stopniu przywróciły mu gotycki wygląd. Budowla została ponownie zniszczona w 1945 roku, odbudowano ją w latach 1947-54.

Architektura

   Świątynia została wybudowana z czerwonej cegły na planie prostokąta, bez wydzielonego z bryły zewnętrznie prezbiterium,  z masywną, 42 metrową wieżą od strony zachodniej. Jego wymiary i proporcje, a zwłaszcza wygląd wieży wzorowane były na kościele w Ornecie. Wnętrze zostało podzielone na trzy nawy przez dwa rzędy drewnianych słupów. Nawa główna nakryta została płaskim drewnianym sufitem, a przyziemie wieży sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie.