Mieronice – kościół św Jakuba

Historia

W połowie XIII wieku w Mieronicach wybudowano kościół o ceglanym prezbiterium i drewnianej nawie. Według legendy ufundował go jeden z ówczesnych możnowładców, w podziękowaniu Bogu za szczęśliwe odnalezienie zagubionej w lesie córki. W 1439 roku zdecydowano się zastąpić drewnianą nawę kamienną. Wtedy też dobudowano kruchtę oraz poszerzono okna prezbiterium. W XVI wieku dobudowano zakrystię. W jego drugiej połowie przez pewien czas kościół był przejęty przez różnowierców. Na początku XX wieku dostawiono kaplicę.

Architektura

Romańskie prezbiterium o wymiarach około 7,5 x 6,5 metra zbudowano z cegieł w układzie wendyjskim. Jego jedyną dekoracją zewnętrzną jest fryz z przeplatających się arkadek. Wewnątrz prezbiterium zachowało się sklepienie krzyżowo-żebrowe z ciekawymi wspornikami, zdobionymi motywami roślinnymi. Na ścianach prezbiterium znajdują się słabo widoczne freski z XIV wieku. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa swietokrzyskie.org.pl, Mieronice – Kościół pw. św. Jakuba.