Mieronice – kościół św Jakuba

Historia

   W połowie XIII wieku w Mieronicach wybudowano kościół o ceglanym prezbiterium i drewnianej nawie. Według legendy ufundował go jeden z ówczesnych możnowładców, w podziękowaniu Bogu za szczęśliwe odnalezienie zagubionej w lesie córki. W 1439 roku zdecydowano się zastąpić drewnianą nawę kamienną. Wtedy też dobudowano kruchtę oraz poszerzono okna prezbiterium. W XVI wieku dobudowano zakrystię. W jego drugiej połowie przez pewien czas kościół był przejęty przez różnowierców. Na początku XX wieku dostawiono kaplicę.

Architektura

   Romańskie prezbiterium o wymiarach około 7,5 x 6,5 metra zbudowano z cegieł w układzie wendyjskim. Jego jedyną dekoracją zewnętrzną był fryz z przeplatających się arkadek. Wewnątrz prezbiterium przykryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym opadającym na wspornikami, zdobione motywami roślinnymi. Ściany prezbiterium w XIV wieku pokryto polichromiami. Dostawiona w XV wieku od zachodu nawa wzmocniona została dwoma narożnymi przyporami. Otrzymała ona w planie kształt prostokąta, szerszego i dłuższego niż prezbiterium.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego późnoromańsko – gotycką formę, choć okna w prezbiterium zostały powiększone w późniejszym okresie. Wewnątrz na jego ścianach znajdują się słabo widoczne freski z XIV wieku, a obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa swietokrzyskie.org.pl, Mieronice – Kościół pw. św. Jakuba.